ГоловнаГРОМАДЯНАМНАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 Версія для друку

Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

 

Статтями  39-42 Кодексу цивільного захисту України  визначено, що навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється:

- за місцем роботи - працюючого населення;

- за місцем навчання - дітей дошкільного віку, учнів та студентів;

за місцем проживання - непрацюючого населення.

 

 І. Навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є обов’язковим і здійснюється за місцем роботи в робочий час за рахунок коштів роботодавця:

- за програмами підготовки працівників діям у надзвичайних ситуаціях;

- шляхом проведення на підприємстві, в установі, організації інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

-  під час проведення заходів практичної підготовки з питань цивільного захисту.

1.1.Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях поділяються на програми:

Загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій;

Спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;

Додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки;

Пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;

Прискореної підготовки працівників до дій в особливий період.

1.2. Інструктажі та перевірка знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки проводяться особами, які пройшли навчання у структурних підрозділах Центру за програмами навчальних курсів спеціальної підготовки.

1.3. Заходами практичної підготовки з питань цивільного захисту є:

- спеціальні об’єктові  навчання з питань цивільного захисту (один раз на три роки);

- спеціальних об’єктових тренування з питань цивільного захисту спеціалізованих служб цивільного захисту (не менше одного разу на рік);

- спеціальних об’єктових тренування з питань цивільного захисту формувань цивільного захисту(не менше одного разу на рік).

 

ІІ. Навчання учнів, студентів та дітей дошкільного віку порядку дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється  за їх навчальними програмами під час навчально-виховного процесу, а також шляхом:

- проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань з безпеки життєдіяльності;

- проведення навчально-тренувальних зборів і польових таборів;

- участі команд - переможниць у заходах міжнародного рівня з цих питань.

 

ІІІ. Навчання непрацюючого населення (населення не занятого у сферах виробництва та обслуговування) діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється шляхом:

- проведення організованої місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування інформаційно-просвітницької роботи за місцем проживання через  запровадження постійних рубрик у засобах масової інформації, зокрема друкованих, а також за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізуальних та інтерактивних засобів та соціальної реклами;

- самостійного вивчення мешканцями регіону загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,пам’яток та іншого інформаційно-довідкового матеріалу з питань цивільного захисту. Для задоволення потреби у самостійному вивченні загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за методичного супроводження територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності видають навчальні, навчально-наочні посібники, брошури, розповсюджують інформаційні матеріали, буклети тощо;

- отримання необхідної інформації про поведінку в умовах надзвичайних ситуацій на консультаційних пунктах з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування за місцем проживання (ЖЕО, ОСББ тощо)що  передбачає:

- інформування населення про методи реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- створення в консультаційних пунктах умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги

- вивчення правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях;

- отримання  від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, через засоби масової інформації інших відомостей про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце проживання непрацюючих громадян, а також про способи захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних такими надзвичайними ситуаціями.


ДСТУ 5058:2008 “Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”

Програма загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях

Спеціальні об'єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту 

Захист і самопоміч у надзвичайних ситуаціях

Відомості про навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що здійснюють навчання у сфері цивільного захисту

Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020 — 2021 роки

Абетка безпеки

    Твіт